Bu kitap topolojiyi çok çeşitli yönleriyle birlikte ele almaktadır. Başlamadan önce topolojinin ne olduğu hakkında genel bir izlenim edinmek için ilk olarak ilgili Vikipedi maddesini bir gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Topolojiye giriş yapmadan önce en azından kümeler kuramı hakkında temel bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. Konuları anlayabilmenizdeki anahtar noktanın, topolojiyi kendi meseleniz gibi sahiplenmeniz ve çalışmalarınızı yazarak ve özellikle de şekil çizmeye çalışarak yürütmeniz olduğunu unutmayın.

Bu kitapta her konu başlığı ayrıntılarıyla birlikte incelenecek, konu içeriğiyle ilgili temel teoremlerin ispatları verilecek, konu çizim ve örneklerle genişletilecek ve her bölüm sonunda zaman kaybetmek istemeyenler için kısaltılmış tanım ve teorem ifadelerinden oluşan, daha sonra gerekebileceği kadarını içeren kısa bir özet sunulacaktır.

Topoloji ile ilgili terimler Türkçeye çok farklı çevrilebildiklerinden, kitabın başlarında birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcükler için bir sözlüğe yer verilmiştir. Aynı zamanda daha kullanışlı olacağı düşüncesiyle kitabın başında kapsamlı bir dizin yerleştirilmiştir. Kitabın sonunda ise topolojinin bazı alt dallarına genel bir bakış yapılmıştır.

İçindekiler değiştir

Giriş değiştir

Temel Bilgiler değiştir

Topolojik Uzaylar değiştir

Topolojik Uzayda Fonksiyonlar değiştir

Topolojik Tabanlar değiştir

Metrik Uzaylar değiştir

Ayırma Aksiyomları değiştir

Sayma Aksiyomları değiştir

Diziler değiştir

Kompakt Uzaylar değiştir

Süzgeçler değiştir

Çarpım Uzayları değiştir

Toplam Uzayları değiştir

Bölüm Uzayları değiştir

Bağlantılılık değiştir

Tamlık değiştir

Fonksiyon Uzayları değiştir

Kompaktlaştırma değiştir

Ağlar değiştir

Düzgün Uzaylar değiştir

Parakompaktlık değiştir

Metrikleştirme değiştir

Genel Topolojide Çeşitli Kavramlar değiştir

Genel Topoloji için Tablolar değiştir

Yakınlık Uzayları değiştir

Yaklaşım Uzayları değiştir

Topolojik Açıdan Kategori Teorisi değiştir

Cebirsel Topoloji değiştir

Genelleştirilmiş Küme Teorileri Üzerinde Topoloji değiştir

Geometrik ve Diferansiyel Topolojiye Genel Bakış değiştir

Formal Uzaylara Genel Bakış değiştir

Topos Teorisine Genel Bakış değiştir