Topoloji/Kitapta Kullanılan Gösterimler

Burada kitap içerisinde değişmez olarak kullanılacak gösterimler listelenmektedir.

  : Eşittir

  : Farklıdır

  : Ve

  : Veya

  : İse, Gerektirir, İçin gerek şart

  : Ancak, İçin yeter şart

  : Ancak ve ancak, İçin gerek ve yeter şart

Niceleyeciler

değiştir

  : Her, Bütün

  : Vardır, En az bir

  : Yalnızca bir tane vardır, Vardır tek türlü

Kümeler

değiştir

  : Elemanıdır

  : Elemanı değildir

  : Altkümesidir

  : Kapsar

  : A'nın tümleyeni

  : Birleşim

  : Kesişim

  : A kümesinin B kümesinden farkı

  : A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi

  : A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni

  : Kartezyen çarpım

  : Çoklu birleşim

  : Çoklu kesişim

  : Ayrık birleşim (birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş)

  : Çoklu kartezyen çarpım

Bazı Özel Kümeler ve Sınıflar

değiştir

  : Bir A kümesinin kuvvet kümesi (bütün alt kümelerini içeren sınıf)

  : Evrensel sınıf

  : a elemanını içeren denklik sınıfı

  : Doğal sayılar kümesi (Bu kitapta doğal sayıların 1'den başladığı kabul edilmektedir).

  : 0 Negatif olmayan tamsayılar kümesi

  : Tamsayılar kümesi

  : Rasyonel sayılar kümesi

  : [0,1] birim kapalı aralığı

  : Reel sayılar kümesi

  : Pozitif tamsayılar kümesi (Doğal sayılar kümesiyle aynı)

  : Negatif tamsayılar kümesi

  : Pozitif rasyonel sayılar kümesi

  : Negatif olmayan sayılar kümesi

  : Negatif rasyonel sayılar kümesi

  : Pozitif olmayan rasyonel sayılar kümesi

  : Pozitif reel sayılar kümesi

  : Negatif reel sayılar kümesi

  : Negatif reel sayılar kümesi

  : Pozitif olmayan reel sayılar kümesi

  : Kompleks sayılar kümesi

  : Asal sayılar kümesi

  :  

  :  

Parantez Benzeri İşaretlerin Kullanımı

değiştir

  : a b açık aralığı

  : a b kapalı aralığı

  : Elemanları a ve b olan küme

  : İlk koordinatı a, ikinci koordinatı b olan çarpım kümesi elemanı, sıralı ikili

  : a ile b'nin iç çarpımı

  : Dizi

  :   şeklindeki bir çarpım kümesinin elemanı

  : Ağ

Fonksiyonlar

değiştir

  : f, A kümesinden B kümesine bir fonksiyondur

  : x elemanını y elemanına taşıyan fonksiyon

  : f, x elemanını y elemanına götüren fonksiyondur

  : i indisli koordinata izdüşüm fonksiyonu

Topolojik Uzaylar

değiştir