Topoloji/Sayılabilirlik

Kümelerde Denklik

değiştir

Sonlu Kümeler

değiştir

Sayılabilir Kümeler

değiştir

A kümesi sonlu veya en fazla sayılabilir sonsuz ise A kümesine sayılabilir küme denir.

Sayılamayan Kümeler

değiştir

CARN<CARE ise E kümesine sayılamaz sonsuz denir.Bijektif bir fonksiyon yoktur.Fonksiyon birebir fakat örten değildir dolayısıyla bijektif değildir.

Kardinalite Kavramı

değiştir

Sürey Hipotezleri

değiştir

kardinalite bir kümenin zenginligi demektir.kardinalite eleman sayısına eşittir diyemeyiz sadece sonlu kümeler için bu tanım doğru olacaktır.