Topoloji/Topolojik Uzay

Topoloji Tanımı

değiştir

Tanım :   bir küme ve   olsun.

i)  

ii)   için    

iii)  

koşulları sağlanıyırsa   'ya   üzerinde bir topoloji,   ikilisine de bir topolojik uzay denir.

Bu tanım biraz daha sözel olarak şu şekilde de verilebilir.

Tanım :   boştan farklı bir   kümesinin alt kümelerinin bir sınıfı olsun.

i)   ve     'dadır.

ii)  'da bulunan kümelerin herhangi bir birleşimi daima   'dadır.

iii)   'daki herhangi iki kümenin kesişimi her zaman yine   'dadır.

koşullarını sağlıyorsa   'ya   üzerinde bir topoloji,   ikilisine de bir topolojik uzay denir.