↑ İçindekiler ↑
Giriş Esperanto Nedir →

Milyonlarca kişi tarafından konuşulabilen ve son yıllarda özellikle internet dünyasında çok hızlı bir yükseliş gösteren uluslararası kolaylaştırılmış yapay dil Esperanto hakkında ne yazık ki kolay kolay Türkçe bir yazılı kaynak bulunamamaktadır. Bu proje Esperanto öğrenmek isteyenler için temel bir Türkçe kaynak olarak bu eksikliği biraz olsun gidermeyi amaçlar.

Şu anda kitabın "Giriş" bölümünü okumaktasınız.

Giriş bölümünden sonraki Esperanto Nedir? adlı bölümde Esperanto dili, tarihi, kültürü ve kullanımı hakkında çeşitli bilgiler verilecektir. İstenildiği takdirde bu bölüm geçilebilir.

Daha sonra, dilin ilk tanıtım belgesi sayılan Fundamento de Esperanto'da 16 başlık altında gruplandırılmış olan dilbilgisi esaslarının açıklanacağı kısa bir Dilbilgisine Genel Bakış bölümü vardır. Bu sayfanın "0. Kural" olarak adlandırılmış ve okunuş kurallarını gösteren ilk başlığının incelenmesi çok iyi olur. Diğer 16 kuralın okunması zorunlu olmamakla birlikte dilin işleyişi hakkında birçok gerekli bilgiyi içermesi ve merak giderici yönü sebebiyle bu kurallara göz atılması yararlı olabilir.

Kitabın devamının en az 75 dersten oluşan bir kurs içermesi tasarlanmaktadır. Kelime tabanlı olacak bu derslerde öncelikli olarak dilbilgisi, yerine göre dilin pratik kullanımı, belki öğrenilenlerin pekiştirilebileceği metinler ve gerekli görüldüğünde çeşitli diğer başlıklar bulunabilecektir. Esperanto-Türkçe karşılaştırmalı cümleler tablo içine alınmıştır. Ayrıca her yeni kelimenin anlamı kutular içinde gösterilmektedir.

Dili kullanmak için son derece yeterli olacak temel derslerin sonrasında, pratik değerleri bulunmayan derin dilbilgisi konularını aydınlatmaya yönelik bir "İleri Seviyede Dersler" bölümü gelmektedir. Bu dersler PMEG adlı dilbilgisi referansının özet haline getirilmiş çevirilerinden ibaret olacaktır.

İmkânsıza yakın bir ideal gibi dursa da, yeterli çalışmanın yapılabilmesi durumunda kitabın sonunda kapsamlı bir Esperanto-Türkçe sözlük sunulması plânlanmaktadır.

Bu kitap yardımıyla okuyucuya nihaî olarak kazandırılması amaçlananlar şunlardır:

  • Sözlük yardımıyla Esperanto olarak yazılmış metinleri anlayabilmek.
  • Mümkün olan en az hata ile internat üzerinden Esperanto yazışmalar yapabilmek.
  • Esperanto'yu Esperanto dilinde yazılmış kaynaklar yardımıyla geliştirmeye devam edebilecek derecede öğrenmek. PMEG dilbilgisi kitabını, PIV gibi Esperanto-Esperanto sözlükleri veya Vojaĝo en Esperanto-Lando gibi Esperanto öğrenme kitaplarını kullanarak dil seviyesini Türkçe kaynaklardan bağımsız bir şekilde geliştirebilmek.
  • Dili bir şekilde kullanmaya çalışarak pratik olarak Esperanto konuşabilmek, Esperanto buluşmalarına katılabilmek.

Esperanto dahil hiçbir dilin sıfırdan başlanılarak öğrenilmesi asla kolay değildir. Dolayısıyla her ne kadar Esperanto uluslararasılık iddia eden diğer dillerden birkaç kat daha kolay bir şekilde öğrenilebilirse de Esperanto'yu mükemmeleştirmek kolay değildir. Ancak yukarıdaki amaçlar gerçekleştirildikten sonra dil her fırsatta kullanılmaya çalışılırsa önceden beklenilmediği kadar iyi sonuçlar almak mümkündür. Esperanto öğrenmede cesaret gerektiren üç nokta dili öğrenmeye karar vermek, dili öğrenmeye başlamak ve küçük zorluklarla karşılaşıldığında vazgeçmemektir. Bunlar başarıldığnda kısa süre içerisinde dili kullanabildiğinizin farkına varmaya başlayacaksınız.

Şimdiden iyi çalışmalar.

↑ İçindekiler ↑
Giriş Esperanto Nedir →