Esperanto/İleri Esperanto

↑ İçindekiler ↑
Ek: İleri Esperanto

Bu sayfada, bir miktar Esperanto bilmekle birlikte dilbilgisi konusunda kendini yeterli görmeyenler için, dilbilgisi konuları standart referanslar ele alınarak biraz daha ayrıntılı bir biçimde işlenmektedir. Eğer dili hatasız kullanmak gibi bir gayeniz yoksa, yani Esperanto konuşurken anlaşılır olmayı yeterli görüyorsanız, pratik bir değeri olmayan bu dersleri incelemenize gerek yoktur.